اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/207415/حرم-آماده-استقبال&text=حرم آماده استقبال

اشتراک گذاری