اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/209085/راهپیمایی-پرشکوه-22-بهمن-در-مشهد&text=راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن در مشهد

اشتراک گذاری