اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/209595/حضور-تولیت-آستان-قدس-رضوی-در-شعبه-اخذ-رای-حاشیه-شهر-مشهد&text=حضور تولیت آستان قدس رضوی در شعبه اخذ رای حاشیه شهر مشهد

اشتراک گذاری