اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/209969/توزیع-بیش-از-2000-بسته-مواد-ضدعفونی-در-سطح-شهر-مشهد&text=توزیع بیش از 2000 بسته مواد ضدعفونی در سطح شهر مشهد

اشتراک گذاری