اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/210679/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-روند-تهیه-50-هزار-بسته-کمک-معیشتی-و-بهداشتی-ویژه-محرومان&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از روند تهیه 50 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی ویژه محرومان

اشتراک گذاری