اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/3293/مراسم-احیا-زائرین-عرب-زبان-در-رواق-دارالمرحمه&text=مراسم احیا زائرین عرب زبان در رواق دارالمرحمه

اشتراک گذاری