اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/4993/یادمان-شاعران-آیینی-کشور-و-بزرگداشت-استاد-چایچیانحسان-در-حرم-مطهر-رضوی&text=یادمان شاعران آیینی کشور و بزرگداشت استاد چایچیان(حسان) در حرم مطهر رضوی

اشتراک گذاری