اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/5269/اقامه-اولین-نماز-جمعه-سال-97&text=اقامه اولین نماز جمعه سال 97

اشتراک گذاری