اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/53828/نشست-ویدیو-کنفرانسی-مدیران-آستان-قدس-رضوی-با-کانون-های-خادمیاری-رسانه-ای-سراسر-کشور&text=نشست ویدیو کنفرانسی مدیران آستان قدس رضوی با کانون های خادمیاری رسانه ای سراسر کشور

اشتراک گذاری