اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/53831/جشن-شصتمین-عصرانه-داستان-نویسان-رضوی-در-سه-شنبه-های-به-نشر&text=جشن شصتمین عصرانه داستان نویسان رضوی در سه شنبه های به نشر

اشتراک گذاری