اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/5396/نهمین-همایش-«روز-جهانی-غذا»-و-تقدیر-از-شرکت-نان-قدس-رضوی&text=نهمین همایش «روز جهانی غذا» و تقدیر از شرکت نان قدس رضوی

اشتراک گذاری