اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/5398/توزیع-کیک-و-شربت-توسط-خدام-آستان-قدس-در-سطح-شهر&text=توزیع کیک و شربت توسط خدام آستان قدس در سطح شهر

اشتراک گذاری