اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/5610/بازدید-مدیرعامل-سازمان-اقتصادی-رضوی-از-سیزدهمین-«نمایشگاه-بین‌المللی-کشاورزی-مشهد»&text=بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از سیزدهمین «نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی مشهد»

اشتراک گذاری