اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/5823/طرح-استعدادیابی-جوانان-بخش-فرش-حرم-مطهر&text=طرح استعدادیابی جوانان بخش فرش حرم مطهر

اشتراک گذاری