اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/6247/همایش-زائرین-پیاده-محبین-الرضاع&text=همایش زائرین پیاده محبین الرضا(ع)

اشتراک گذاری