اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/62549/زائران-نوروزی-حرم-امام-مهربانی-ها&text=زائران نوروزی حرم امام مهربانی ها

اشتراک گذاری