اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/62882/آن-روز-بارانی&text=آن روز بارانی

اشتراک گذاری