اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67089/حضور-آستان-قدس-رضوی-در-بیست-و-هفتمین-نمایشگاه-قران-تهران&text=حضور آستان قدس رضوی در بیست و هفتمین نمایشگاه قران تهران

اشتراک گذاری