اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67114/همايش-بانوی-مومن-انقلابی&text=همايش بانوی مومن انقلابی

اشتراک گذاری