اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67117/غرفه-مهدالرضا-در-بیست-و-هفتمین-نمایشگاه-قران-تهران&text=غرفه مهدالرضا در بیست و هفتمین نمایشگاه قران تهران

اشتراک گذاری