اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67123/ارسال-کمک-های-مردمی-به-سیل-زدگان-استان-گلستان-توسط-مؤسسه-تربیت-بدنی-آستان-قدس-رضوی&text=ارسال کمک های مردمی به سیل زدگان استان گلستان توسط مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری