اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67124/بازدید-مسئولین-از-غرفه-آستان-قدس-رضوی-در-بیست-و-هفتمین-نمایشگاه-قران-تهران&text=بازدید مسئولین از غرفه آستان قدس رضوی در بیست و هفتمین نمایشگاه قران تهران

اشتراک گذاری