اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67316/حضور-آستان-قدس-رضوی-در-چهاردهمین-نمایشگاه-قرآن-مشهد-2&text=حضور آستان قدس رضوی در چهاردهمین نمایشگاه قرآن مشهد-2

اشتراک گذاری