اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/67318/فصل-مشترک-دعاهای-بیگم-و-پیرمحمد&text=فصل مشترک دعاهای بیگم و پیرمحمد

اشتراک گذاری