اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/6906/بازدید-قائم-مقام-تولیت-از-بخش-های-مختلف-آستان-قدس-رضوی&text= بازدید قائم مقام تولیت از بخش های مختلف آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری