اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/6994/نشست-هماهنگی-و-توجیهی-طرح-خادم-یاران-نوجوان-رضوی&text=نشست هماهنگی و توجیهی طرح خادم یاران نوجوان رضوی

اشتراک گذاری