اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8256/عکس-باکیفیت-خورشید-آمده-است-به-قصد-سلام-تو&text=عکس باکیفیت: خورشید آمده است به قصد سلام تو

اشتراک گذاری