اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8258/اکرام-رضوی-در-صحن-هدایت&text=اکرام رضوی در صحن هدایت

اشتراک گذاری