اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8280/این-بارگاه-کیست-کز-عرش-برتر-است-وز-نور-گنبدش-همه-عالم-منور-است&text=این بارگاه کیست کز عرش برتر است / وز نور گنبدش همه عالم منور است

اشتراک گذاری