اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8431/نمایی-از-گنبدوگلدسته-وسردرمدرسه-بالاسر&text=نمایی از گنبدوگلدسته وسردرمدرسه بالاسر

اشتراک گذاری