اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8520/سلطان-ابوالحسن-علی-بن-موسی-الرضاع&text=سلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا(ع)

اشتراک گذاری