اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8581/نمای-هوایی-از-خیابان-های-اطراف-حرم-مطهر&text=نمای هوایی از خیابان های اطراف حرم مطهر

اشتراک گذاری