اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8606/فلکه-قدیم-حضرت&text=فلکه قدیم حضرت

اشتراک گذاری