اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8610/گنبدوگلدسته-حرم-مطهر&text=گنبدوگلدسته حرم مطهر

اشتراک گذاری