اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8635/عکس-نوشت-نذر-کرده-بود&text=عکس نوشت: نذر کرده بود

اشتراک گذاری