اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8651/هر-کدام-از-ما-جمعیتی-عزادار-است&text=هر کدام از ما جمعیتی عزادار است

اشتراک گذاری