اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8699/رسید-لحظه-دیدار-و-من-چه-بی‌تابم&text=رسید لحظه دیدار و من چه بی‌تابم

اشتراک گذاری