اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8700/میان-ماه-و-مناره-نسبتی-هست&text=میان ماه و مناره نسبتی هست

اشتراک گذاری