اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8714/راهپیمایی-زنان-مشهدی-در-روزهای-انقلاب3&text=راهپیمایی زنان مشهدی در روزهای انقلاب(3)

اشتراک گذاری