اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8718/سویِ-روشنِ-گنبد-و-مناره&text=سویِ روشنِ گنبد و مناره

اشتراک گذاری