اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8809/کبوتر-کوچک-حرم&text=کبوتر کوچک حرم

اشتراک گذاری