اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/8835/پیش-از-آغاز-کار،-باید-به-تو-سلام-گفت&text=پیش از آغاز کار، باید به تو سلام گفت

اشتراک گذاری