اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9464/عکسنوشت-سیدعلی-اصغر-من&text=عکسنوشت: سیدعلی اصغر من

اشتراک گذاری