اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9496/مدرسه-دو-در&text=مدرسه دو در

اشتراک گذاری