اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9560/سکّه-نقره-شیر-و-گاومیش-کروزوس&text=سکّه نقره شیر و گاومیش کروزوس

اشتراک گذاری