اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9562/این-گنبد-فیروزه&text=این گنبد فیروزه

اشتراک گذاری