اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9563/آب-سقاخانه‌ات-خوشتر-ز-آب-زمزم-است&text=آب سقاخانه‌ات خوشتر ز آب زمزم است

اشتراک گذاری