اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9599/ان-الحسین-مصباح-الهدی-و-سفینة-النجاة&text=ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

اشتراک گذاری