اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9613/یاد-آن-روزی-که-بهمن-گل-به-بار-آورده-بود&text=یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود.

اشتراک گذاری