اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9638/فزت-ورب-الکعبه&text=فزت ورب الکعبه

اشتراک گذاری